Hotline: 024. 7550239 Liên hệ - Tuyển dụng
Tàu nạo vét gàu ngoạm
Tàu Phú Xuân 18 là tàu nạo vét bằng gầu ngoạm to với thể tích gàu múc là 17,5 m3. Tàu có thể khai thác trong các điều kiện địa chất khó khăn với khối lượng nạo vét có thể đạt được là 4000 m3/ ngày . Tàu nạo vét Phú Xuân 18 hiện đang được đưa vào khai thác và sử dụng trong công trường nhiệt điện Vĩnh Tân.
Tàu hút xén thổi Phú Xuân 19
Tàu hút xén thổi Phú Xuân 19 có thể coi là một trong các thiết bị nạo vét tân tiến nhất không chỉ trong khu vực Việt Nam mà còn là cả Đông Nam Á.
Tàu hút xén thổi CSD 650
Tàu hút xén thổi Phú Xuân CSD 650 là một trong những thiết bị hiện đại bậc nhất của Công ty Phú Xuân được áp dụng các công nghệ tối tân nhất trên thế giới (cụ thể là công nghệ hệ thống bơm thuỷ lực).
Tàu hút bụng Phú Xuân 02
Tàu hút bụng Phú Xuân 02