Hotline: 024. 7550239 Liên hệ - Tuyển dụng
Máy khoan SUMITOMO SD 515
Khảo sát thiết kế và lập dự toán công trình bằng thiết bị tiên tiến và sử dụng cho mọi lĩnh vực tính toán...
Máy búa đóng cọc tự hành NIPPON
Khảo sát thiết kế và lập dự toán công trình bằng thiết bị tiên tiến và sử dụng cho mọi lĩnh vực tính toán...
Xe đóng cọc KOBELCO 100P - 80CZ
Khảo sát thiết kế và lập dự toán công trình bằng thiết bị tiên tiến và sử dụng cho mọi lĩnh vực tính toán...
Máy khoan JK8, JK6
Khảo sát thiết kế và lập dự toán công trình bằng thiết bị tiên tiến và sử dụng cho mọi lĩnh vực tính toán...