Hotline: 024. 7550239 Liên hệ - Tuyển dụng
Dàn đóng cọc Phú Xuân 17
Dàn đóng cọc Phú Xuân 17 là dàn đóng cọc lớn nhất tại Việt Nam. Hiện tại dàn đóng cọc Phú Xuân 17 đang được sử dụng để thi công tại công trường Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link 1 tại Vũng Tàu, đây là Cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam.